Jdi na obsah Jdi na menu
 


Staříč - 15.2.14

16. 2. 2014

 

VVH OKRSKU za rok 2013 (15.2.2014-Staříč)
 
Program:
 1. Zahájení a přivítání hostů
 2. Volba návrhové komise
 3. Zprávy
 4. Plán práce na rok 2014
 5. Zprávy jednotlivých SDH o činnosti
 6. Předání ocenění
 7. Diskuse
 8. Usnesení
 9. Závěr
 
Schůzi zahájil starosta okrsku br. Vojkovský.
1.      Přivítal všechny přítomné (účast – viz. prezenční listina) a seznámil je s programem jednání. Program byl jednohlasně schválen.
Byli představeni noví funkcionáři: starosta SDH Stará Ves n./O.: Martin Palička, velitel SDH Krmelín: Lukáš Jarecký (605 575 063), velitel SDH Brušperk: Ondřej Kuchař.
Minuta ticha – proběhlo uctění památky zesnulých.
 
 1. Zvolena návrhová komise: br. Knebel, br. Kavka, br. Palička
 
 1. Byly předneseny zprávy.
br. Vojkovský seznámil z činností okrsku za rok 2013. Veškeré info. je na okrskový stránkách                      www.bruspersky-okrsek.estranky.cz.  Plánované schůze na rok 2014: duben/Košatka,
červen/Žabeň, říjen/Fryčovice a VVH/Paskov (únor 2015).
br. Vágo přednesl zprávu velitele okrsku. Rekonstrukce hasičských zbrojnic. Vybavování sborů technikou a výzbrojí. Poděkoval sborům za úspěšnou činnost.
br. Vojkovský přednesl pokladní zprávu. Stav v pokladně k dnešnímu dni je 20 631 kč.
br. Edelsberger přednesl zprávu o M.H. v okrsku.
br. Urbiš přednesl revizní zprávu o stavu pokladny. V pořádku.
 
 1. Plán práce na rok 2014
uspořádat Fryčovický braňák, hasičské čvachtání, odborky: Fryčovice
uspořádat turnaj v nohejbale: SDH Staříč (17.5.14)
uspořádat okrskovou soutěž v Brušperku a to ve tvrtek 8.5.2013 v 9 hod. (státní svátek)
uspořádat soutěž starých gard: Oprechtice
uspořádat námětové cvičení: Brušperk (oslavy 135 let)
zabezpečit akceschopnost jednotek. Zodpovídají velitelé jednotek
 
      5.  Členové seznámili v krátkosti schůzi s prací jednotlivých sborů.
Brušperk
Fryčovice
Košatka
Krmelín
Oprechtice
Paskov
Stará Ves n./O.
Staříč
Žabeň
 
 1. Bylo uděleno ocenění bývalému veliteli SDH Krmelín br. Balcarovi. Za spolupráci v okrsku.
 
 1.  Diskuse
br. Kuběna – informace – 150 let od vzniku prvního dobrovolného sboru v česku. 22.5.- oslavy v Ostravě a další informace z kraje. Dětský tábor v Jánských Koupelích, koncese na prodej alkoholu na veřejnosti ŽL + IČO, evidence členské základny, úprava stanov v souvislosti nového OZ, dotace  (na 3 roky), rekreace pro zasloužilé hasiče v Jánských Koupelích,
br. Vašíček – evidence, změna hesla po 3 měsících
br. Knebl – Krmelín 45 ročník soutěže (17.5.), 1 kolo BL
br. Kavka – poděkování za účast na pohřbu M. Gřese (Fryčovice)
br. Vágo – OR velitelů, schůze bývají v nevyhovujícím termínu, zástupcem velitele okrsku byl zvolen Petr Gábor (Oprechtice)
br. Urbiš – omluva starostky obce – nemoc. Požární kontrola – M. Šimko, školení členů výjezdové jednotky – nutnost školení strojníka, velitele družstva. Problém. Obec zaplatí, člověk nedá dovolenou na školení. Školení bylo před 4 lety ve F-M, návrh na školení blíž, ne v Jánských Koupelích.
Br. Kuběna - všechny školení budou probíhat v Jánských koupelích
 
 1.  Bylo schváleno Usnesení
 
      9.    Poděkování SDH Staříč za prostory a pohoštění.
 
 
Počasí: celý den jasno a slunečno, teplota do 10 °C
 
 
přepsal: Vojkovský
 
 
 
 USENÍ z VVH okrsku č. 2 Brušperského z 15.2.2014
 
 
 
VVH okrsku bere na vědomí
-          zprávu o činnosti a hospodaření okrsku
-          zprávu velitele
-          zprávy jednotlivých SDH v okrsku
-          zprávu referenta mládeže
 
VVH okrsku ukládá
-          řídit se plánem práce pro rok 2014
-          velitelům jednotek SDH zabezpečit akceschopnost jednotek
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář