Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stará Ves n./O. - 25.2.2012

27. 2. 2012

Zápis z VVH Brušperského okrsku – č. 2

konané 25.2.12 v 16 hod. ve Staré Vsi n./O.

Program:

 

  1. Zahájení a přivítání hostů
  2. Volba návrhové komise
  3. Zprávy
  4. Plán práce na rok 2012
  5. Zprávy jednotlivých SDH o činnosti
  6. Předání ocenění
  7. Diskuse
  8. Usnesení
  9. Závěr

 

Účast – viz. prezenční listina

Omluveni – br. Doboš, s. Kvitová

 

1. Zahájení a přivítání hostů

- schůzi zahájil a řídil starosta okrsku br. Vojkovský

- noví funkcionáři (starostové): SDH Oprechtice br. Jan Gábor (tel: 737 743 922)

                                                       SDH Stará Ves n./O. br. Václav Tyleček (tel: 776 191 236)

- schválení programu (100%)

- uctění památky zesnulých

 

2. Volba návrhové komise

 - návrh: br. Knebel, br. Gábor, br. Tyleček

 - schváleno

 

3. Zprávy

- zpráva Brušperského okrsku – br. Vojkovský

  15.4.11 schůze Oprechtice, v červnu přeložena schůze z Fryčovic na podzim, 24.10.11 schůze  

   v Košatce. Termíny schůzí Brušperského okrsku 2012: duben Fryčovice, červen Staříč,

   říjen Krmelín, VVH okrsku-únor Brušperk.

- zpráva velitele okrsku – br. Vágo

- pokladní zpráva – br. Vojkovský

- revizní zpráva – br. Fridrišek, stav k 25.2.2012-OK

- zpráva mládeže – br. Edelsberger

  Termíny akcí M.H. budou zveřejněny na internetových stránkách okresu

 

4. Plán práce na rok 2012

- uspořádat Fryčovický braňák, hasičské čvachtání: Fryčovice

- uspořádat turnaj v minikopané: SDH Stará Ves nad Ondřejnicí, Krmelín (10.3.12)

- uspořádat turnaj v nohejbale: SDH Staříč (26.5.11)

- uspořádat okrskovou soutěž v Oprechticích a to v úterý 8.5.2012 v 9 hod. (státní svátek)

- uspořádat soutěž starých gard: Oprechtice

- uspořádat odborky: 31.3.12 Fryčovice

- uspořádat námětové cvičení: Košatka

- zabezpečit akceschopnost jednotek. Zodpovídají velitelé jednotek

 

5. Zprávy jednotlivých SDH o činnosti

- SDH Fryčovice – 2 x hasičské plesy, čvachtání, braňák, pohárovky

- SDH Krmelín – výšlap na Lysou horu, plesy, pohárovka

- SDH Košatka – nová hasičská trať, oprava střechy hasičárny, pohárovka

- SDH Brušperk – zájezd na Bečvu, pohárovka

- SDH Oprechtice – hasičské plesy, Máj, údržba městského kurtu, pohárovky

- SDH Paskov – ples, Máj, pouťový víkend, pohárovka M.H.

- SDH Stará Ves – ples, víno, minikopaná, obecní slavnosti, pohárovky

- SDH Staříč – jarní výšlap, 1 ročník turnaje v kuželkách

- SDH Žabeň – Máj, letní slavnost, výměna vrat v hasičárně, pohárovka

 

6. Předání ocenění

- br. Londyn – za spolupráci s okrskem (10 let starosta SDH Stará Ves n./O.)

- br. Vojkovský – za spolupráci s okrskem (9 let starosta SDH Oprechtice)

 

7. Diskuse

- br. Domčík – OSH-FM-pochvala sborů za velmi bohatou činnost, zaslat na OSH seznam 

  ocenění sborů v okrsku, některé sbory v okrsku neposlaly včas hlášení a příspěvky, propagační

  jízda hsičů 29.6-2.7., 16.6. setkání historické hasičské techniky (do r. 1960), 10.6. okresní kolo

  Český Těšín

- br. Knebel – reakce na evidenci ocenění sborů-již uděláno

 

8. Usnesení

VVH okrsku bere na vědomí

-        zprávu o činnosti a hospodaření okrsku

-        zprávu velitele

-        zprávy jednotlivých SDH v okrsku

-        zprávu referenta mládeže

 

VVH okrsku ukládá

-        řídit se plánem práce pro rok 2012

-        velitelům jednotek SDH zabezpečit akceschopnost jednotek

schváleno

 

7. Závěr

 - poděkování SDH Stará Ves n./O. za organizaci schůze a pohoštění

 - následná schůze bude v dubnu ve Fryčovicích.

 

Počasí: polojasno 8°C, na Odře a Ondřejnici se hromadí ledové kry a brání toku a průtoku.