Jdi na obsah Jdi na menu
 


Košatka 14.4.2016

Zápis ze schůze Brušperského okrsku č. 2 v Košatce 14.4.2016

 

  1. Zahájení, uvítání,
  2. Příprava okrskové soutěže v PS (stanovení termínu, pořádajícího SDH apod.),
  3. Společný výcvik JPO okrsku (termín, forma, místo, téma apod.),
  4. Námětové cvičení JPO okrsku (termín, místo apod.),
  5. Vyznamenání SDH v okrsku (dořešit rozpory s evidenci v OSH),
  6. Společná kulturní akce SDH okrsku (termín, forma, místo apod.),
  7. Informace s OSH a KSH,
  8. Diskuze, závěr, pohoštění.

 

2. Okrsková soutěž

Okrsková soutěž Brušperského okrsku proběhne dne 8.5. 2016 na cvičišti v Košatce u Restaurace Odra a to od 9:00 hod. Pravidla soutěže dle pořadatele (2B).

Poháry na tuto soutěž zajistí bratr Vašíček v celkové ceně cca 1200,- Kč.
Hlavním rozhodčím bude bratr Jan Gábor z SDH Oprechtice. V rámci této soutěže proběhne první společné setkání sborů Brušperského okrsku (posezení po soutěži).

3. Společný výcvik okrsku

V druhé polovině roku proběhne společný výcvik JPO okrsku.  Velitelé dostali za úkol na příští schůzi okrsku přednést náměty (témata) na společný výcvik, možná témata – spojení v okrsku, jízdy zručnosti aj.

4. Námětové cvičení okrsku

Námětové cvičení proběhne pod taktovkou SDH Krmelín. Předběžný termín stanoven od data 15.9., ale včas bude upřesněn.

5. Vyznamenání

Byla sdělena informace o rozporech vyznamenání mezi okrskovou a okresní evidencí. Jedná se o sbory SDH Paskov a SDH Žabeň. Jedná se o rozpor v udělení Čestného uznání ústředního výboru. Zmíněné sbory podají informaci bratru Kavkovi. SDH Paskov měl toto uznání obdržet v roce 1977, SDH Žabeň v roce 1998.

Staříč vyzývá ostatní sbory, zda nemají někde fotografie jejich historického praporu.

6. Společná akce okrsku

Na pořádání bývalých večírků ještě nenastala doba.

Jinou variantou by mohly být společná setkání na některém místě např. bude vyhlášeno místo srazu, termín, čas, nebo odkud – kam, např. Na Palkovické hůrky nebo Ondřejník, kde sbory dojdou a udělá se táborák, občerstvení ve vlastní režii 

7. Informace s OSH a KSH,

Bylo dostáno informací z krajského výboru:

- byla schválená komunikace přes facebook
- byla podána a doporučena informace o pořádání kempu pro dorostence v Nošovicích
- byla podána informace o novém e-mailu starosty okresního sdružení. Nyní je starostaoshfm@seznam.cz
- byly schváleny vzory plaket pro předání při příležitosti výročí založení sboru
- byla podána informace o vystavování platebních dokladů z OSH (platba příspěvků na účet aj.)
- byla podána informace, že v rámci okresu byla schválena dotace 9 sborům. V našem okrsku na tuto dotaci dosáhli SDH Paskov, SDH     Fryčovice, SDH Krmelín a SDH Brušperk.
- byla podána informace o akcích pro zasloužilé hasiče (Zájezd, rekreace v Jánských Koupelích v termínu 30.5.-5.6.2016)
- od 12.4. došlo ke změnám volacích znaků. „P“ se změnilo na „H“. Např. PFM 505 se nyní hlásí jako HFM 505
- POOD odměny budou ve formě poukázek na zboží

Z porady velitelů bylo sděleno:

- dne 15.5. proběhne okresní kolo v PÚ. Přihlášku nutno podat nejpozději do 2.5.
- 7.5. proběhne v Nošovicích krajské kolo ve vyprošťování
- 15.10. proběhne školení velitelů pro JSDH V.
- 15.11. proběhne školení velitelů pro JSDH II. a III.
- likvidace obtížného hmyzu na HZS částečně mění pravidla, požadavek na velitele jednotky, majitel nemovitostí má mít připraveny 2 spreje, akutní případy budou řešeny do 16 hodin
- 26.3. proběhlo školení nových rozhodčích

 

Diskuse:

Ve Fryčovicích 2.4.2016 proběhly odborky a hasičské čvachtání, letos zvítězil Krmelín

Dne 21.5. proběhne v Krmelíně pohárová soutěž. Soutěž mladých hasičů započne v 10:00. Od  18:00 proběhne soutěž v kategorii mužů a žen.

Bylo schváleno navýšení příspěvku jednotlivých SDH na činnost okrsku o 400,- Kč na celkovou částku 550,- Kč, a to s účinností od 1.1.2017.

Dne 4.5. od 19:00 hod proběhne v hasičské zbrojnici v Oprechticích školení  JPO okrsku na radioprovoz. Přednášet bude J. Mikoláš s výcvikového střediska  MV ve FM. Velitelé nechť nahlásí počty za své JPO nejpozději do 2.5. 2016 veliteli okrsku bratru Vágovi. Důležité !!! Ať si vezmou všichni účastníci své radiostanice (kdo má, v počtu jaký má)  !!!

Změna termínu: 11.5.2016 v 17:30 hod v Paskově v sále nad Zámeckou krčmou

Brušperk si požádal o dotaci na investice ve spolupráci s městem (nutná spoluúčast) na 2 nové zásahové stroje.

Diskuse ohledně preventivně požárních hlídek, jsou zde přesná pravidla web GŘ HZS. Školí Jan Adamus z Řepišť.

Připravují se změny v užívání slavnostních praporů, stejnokrojový předpis a statut vyznamenání.

Počasí:  Zataženo, sychravo, chladno, 6 °C.

Zapsal: Tomáš Janošek