Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dne 26.2.2016 proběhla Výroční valná hromada okrsku v Košatce

Zápis  VVH Brušperského okrsku č. 2 v Košatce 26.2.2016

1. zahájení, přivítání hostů

2. Volba návrhové a mandátové komise

3. Zprávy:      - zpráva starosty okrsku

- Zpráva velitele okrsů

                         - Zpráva o činnosti mládeže v okrsku

                         - Pokladní zpráva

                        - Revizní zpráva

4. Plán práce na rok 2016

5. Zprávy jednotlivých SDH

6. Předání ocenění

7. Diskuze

8. Usnesení

9. Závěr

 

1. zahájení

- schůzi zahájil br. Richard Kavka

- přivítání hostů (br. Adamus za OSH)

- minuta ticha za zemřelé členy

- seznámení s programem

 

2. zprávy

Zpráva starosty okrsku: - br. Kavka Richard

Za rok 2015 jsme se sešli 3x. 8.5. se konala okrsková soutěž, kterou uspořádaly Fryčovice. 14.11 SDH Staříč uspořádalo námětové cvičení.

Výročí: 120 let sborů Fryčovvice, 120 let sboru Stará Ves, 90 let sboru Žabeň, 125 let sboru Stařič

Nové vozy dostal Brušperk a Krmelín

 

Zpráva velitele okrsku: br. Vago Dalibor

Neaktuální stránky Brušperského okrsku, 8.5.soutěž okrsku ve Fryčovicích, námětové cvičení ve Staříči. Nová technika – Brušperk, Krmelín.

 

Zpráva o činnosti mládeže v okrsku – br. Edelsberger Petr

Mládež mají všechny sbory v okrsku kromě Košatky a Staré Vsi. Účastní se uzlové štafety, odborek apod.

Moravskoslezká liga MH – ukončení roku cca 150 dětí

 

Pokladní zpráva: - br. Chvostková Kateřina

V pokladně k 31.12.2015 je 26.267 Kč. Jsme na tom líp než statní pokladna J

 

Revizní zpráva: - br. Kavka Richard

Pokladna a finanční deník mají všechny potřebné náležitosti.

 

4. Plán práce na rok 2016: - br. Kavka Richard

Okrsková soutěž v PÚ 8.5.2016

Uspořádat námětové cvičení – SDH Krmelín

Uspořádat výcvik jednotek oksku

Předávat si informace z OSH a KHS

Uspořádat společnou kulturně – společenskou akci

 

5. Zprávy jednotlivých SDH

Brušperk: 90 členů, pořádaní Beskydské ligy, ples, MDŽ, stavění Máje, dětský den, kácení Máje, letní kino, letní slavnost, pohárová soutěž, soutěž Grand Prix, zakončení BL, 4.12. Mikuláš,1071 brigádnických hodin.

Fryčovice: 74 členů, oslavy 120let sborů, Zábavné odpoledne + večer rockový festival, Tradiční plesy (300 návštěvníků), Fryčovický braňák, Fryčovické čvachtání, 2 soutěže v PÚ  (noční, denní), pořádání pohádkového lesa.

Krmelín: Výšlap na Lysou, ples, školení první pomoci, stavění Máje, slavnosti obce, beskydská liga, cyklovýlety, rozsvícení vánočního stromu

Košatka: 49 členů, stavění Máje, kácení Máje, 2 soutěže v PÚ  (noční, denní MSL), obcházení obce s Mikulášskou nadílkou, Silvestr

Oprechtice: 105 členů, rekonstrukce hasičárny - což ovlivnilo pořádaní již tradičních plesů, zájezd na lyže, stavění Máje, kacení Máje, soutěž - Oprechtický hasičský víkend, prázdninový letní tábor, letní slavnosti, noční dětská soutěž

Paskov: 62 členů, ples, stavění Máje, kácení Máje, dětská soutěž, Pouťové posezení u hasičárny, 46 výjezdů ( 17 požárů, 3 nebezpečné stavy) ve spolupráci s Oprechticemi

Stará Ves: 100 členů, ples, stavění Máje, kácení Máje, dětský den, obecní slavnosti kotel (37 družstev), denní soutěž ( kolo MSL - 50 družstev), 120 let založení sboru

Staříč: 65 členů, ples, MDŽ, výlety, turnaj v ruských kuželkách, stavění Máje, kácení Máje, letní kino, 125 let založení sboru, 22.8. zájezd do Loštic, vyšla na Lysou, uspořádání námětového cvičení pro okrsek, Mikulášská nadílka, výjezdy - 1x požár, 1x čerpání vody, 1 x spadlý strom

Žabeň: 63 členů, sběr železného šrotů, stavění Máje, kácení Máje, letní kino, akce Babí léto, 90 let založení sboru

 

6. Předání ocenění

br. Lukáši Vojkovskému - za práci pro okrsek

br. 20 let velitel Žabně

 

7. Diskuze

br. Vojkovský  - děkuje za ocenění

br. Knebl - 120 let založení sboru (20.8.2016) + uspořádání námětového cvičení pro okrsek, aktualizace webu proběhne během letošního roku

br. Vago - je nutné zasílat aktuální informace na web (br. Kneblovi)

br. Adamus - pozdrav z OSH, chybí v okrsku preventivně výchovná činnost, 13.3. Soběšovice sjezd starostů

br. Fridrišek - budou probíhat kontroly sborů - pokladny, pokladní deníky, zápisy atd.

br. Kavka - starostové obcí Povodí Ondřejnice řeší, jak funguji jednotlivé sbory

 

8. Usnesení

Scháleno


9. Závěr

Starosta okrsku poděkoval za účast a Košatce za pohoštění.

 

Počasí: venku slunečno (skoro jaro J) 

 

Zapsala: Kateřina Chvostková