Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dne 23.2.2018 proběhla Výroční valná hromada okrsku v Krmelíně

22. 3. 2018

Zápis  VVH Brušperského okrsku č. 2 v Krmelíně 23.2.2018

1. zahájení, přivítaní hostů

2. Volba návrhové komise

3. Zprávy:      - zpráva starosty o činnosti okrsku

- Zpráva velitele okrsku

                         - Zpráva o činnosti mládeže v okrsku

                         - Pokladní zpráva

                        - Revizní zpráva

4. Plán práce na rok 2018

5. Zprávy jednotlivých SDH o činnosti

6. Diskuze

7. Usnesení

9. Závěr, pohoštění

 

1. zahájení

- schůzi zahájil br. Richard Kavka

- přivítání hostů

- seznámení s programem

 

2. zprávy

Zpráva starosty okrsku: - br. Kavka Richard

Za rok 2017 jsme se sešli 3x. 8.5. se konala okrsková soutěž, kterou uspořádala Košatka 14.11. SDH Paskov uspořádalo námětové cvičení u příležitosti 140. založení SDH  

 

Zpráva velitele okrsku: br. Vago Dalibor

Od poslední VVH okrsku nebyl na stránky okrsku doplněn žádný zápis ani jiná zpráva. Termíny VVH jednotlivých sborů a pozvání na VVH okrsku. Neaktuální stránky Brušperského okrsku. Vyzval sbory aby materiály byly posílány na správce, ať již se jedná o zápisy, fotografie apod. , 8.5.soutěž okrsku v Košatce, poděkování za skvělou přípravu. V Paskově proběhly oslavy výročí 140. založení sboru, dopoledne námětové cvičení na místní kino, pak byl z důvodu průtrže mračen zrušen slavnostní pochod k soše sv. Floriana a slavnostní Valná hromada proběhla v restauraci zámecká krčma, v úvodu zahrál mládežnický orchestr z Paskova. Odpoledne proběhla slavnost u Hasičského domu

 

Zpráva o činnosti mládeže v okrsku – br. Edelsberger Petr

Mládež mají všechny sbory v okrsku kromě Košatky a Staříče. V březnu se zahájí soutěžení hadicovou a uzlovou štafetou na Učilišti PO FM. V dubnu odborky a čvachtání. Za tu dobu co se akce pořádá, si získala solidní renomé. V květnu se rozběhnou jak soutěže okresu, tak započne už 10. ročník MSL MH. Na koci roku zakončení MSL MH - vloni se zúčastnilo cca 150 dětí.

Jsou vypsány podmínky soutěže Požární ochrana očima dětí, vloni proběhlo krajské kolo ve FM.

Připomněl, že sbory, které si dají tu práci a zpracují, připraví a podají žádosti na získání dotací přes MŠMT, mohou získat zajímavé částky, které v podstatě mohou použit na cokoliv.

Tradičně proběhlo výjezdní zasedání vedoucích kolektivů okrsku.

 

Pokladní zpráva: - br. Chvostková Kateřina

V pokladně k 23.2.2018 je 26.714 Kč.

 

Revizní zpráva: - br. Kavka Richard

Pokladna a finanční deník mají všechny potřebné náležitosti.

 

4. Plán práce na rok 2018: - br. Kavka Richard

Okrsková soutěž v PÚ 6.5.2018 – místo zatím nestanoveno

Uspořádat námětové cvičení – SDH Oprechtice

Uspořádat výcvik jednotek okrsku, zatraktivnit jiné činnosti než PS a než soutěže, navrhuje akci ve stylu Rallye, podobné akce se zúčastňoval v minulosti Paskov (FLINE). Soutěž by spočívala ve vytvoření družstev 3+1, které objíždějí po stanovištích, kde plní různé úkoly, s vybavením a pomůckami, nosítky, vzduchovkami ve smyslu branného závodu. V okruhu cca 20 km, čas se měří jen na stanovištích, byl přestaven jen návrh, na příště k tomu bude další diskuse, úkol pro velitele sborů rozmyslet si uspořádání.     

Předávat si informace z OSH a KHS

Uspořádat společnou kulturně – společenskou akci

 

5. Zprávy jednotlivých SDH

Brušperk: nebyl

Fryčovice: 80 členů, v obci patří k historicky nejstarším, pořádají 2 Tradiční plesy (300 návštěvníků), podílí se na požárních hlídkách na Šibřinkách, připravují odborky a Fryčovické čvachtání, pořádají Fryčovický branný závod, na startu v roce 2017 – 173 lidí, 2 soutěže v PÚ: denní - 33. ročník memoriálu Quita 26 družstev, a noční poslední soutěž BL – 45 družstev. Hrávají florbal, pomáhají SOKOL. Připravují pro své členy škvaření vaječiny a grilované sele. V rámci oslav 750 let obce Fryčovice připravovali občerstvení.

Mají mezinárodní spolupráci s obcí Mšená v PLR a Stráňany SVK
Zásahové jednotce klesají výjezdy, kdysi až 34 za rok, 2017 – 17
Pracují s mládeží.

Krmelín: 97 členů, z toho 80 nad 18 let, 17 do 18 let, Výšlap na Lysou, ples s hojnou účastí, pletení pomlázek s uzením, stavění Máje, občerstvení na slavnosti obce, během akce vyvážení občanů na kopec jak autem Peugeot tak Mercedes Sprinter, pohárové soutěže - MSL mládeže, 4 mini, 19 mladších a 19 starších, Pohárová soutěž o pohár krmelínského kopce, již není Beskydská liga, tak bylo je 17 družstev včetně 1 nad 35 let, cyklovýlety: jeden na Prašivou a druhý na Žermanice a do Vojkovického pivovaru, družstvo mladších žáků obsadilo 3. místo v MSL MH 2017, 1 členka - reprezentantka ČR Dominika Ručková, účast na MS  Villachu, 25. místo z 88 závodnic v běhu na 100 m, celkově 2. s družstvem B, účastnice Českého poháru v běhu na 100 m a MR v Brně, 2 členka – Nikola Stolařová – věnuje se TFA – z předních umístění, 1. na Beskydském železném hasiči v Mostech u Jablunkova, 1. na Dolnolhotském hasiči s výběhem do sjezdovky Skalka v O-Porubě, TFA Ostravská věž - 2. místo, Akademické MR – 2. místo z 17, Český pohár v TFA 3. místo, snaha o přípravu víceúčelového hasičského areálu s cvičební plochou, rozsvícení vánočního stromu, turnaj v bowlingu, zdobení perníků na Mikuláše, před valnou hromadou proběhlo žehnání Čestného praporu ústředí, který Krmelín obdržel na VVH 2016, v zásahové jednotce 18 členů, 20 výjezdů za 2017

Košatka: momentálně bez mladých hasičů, stavění Máje, kácení Máje, 2 soutěže v PÚ nejprve denní okrsková a večer noční MSL.

Oprechtice: 101 členů, 85 členů nad 18 let, 16 do 15 let, leden - zimní soustředění a zájezd na lyže, únor – 2 plesy, duben - stavění Máje, kácení Máje,

V MSL MH působilo 1 dr. starších žáků a 2 mladších – jedno z nich 1. místo, Oprechtický hasičský víkend s třemi soutěžemi – MSL dospělých, noční Eurocan a MSL MH, celkem 164 útoků, prázdninový letní tábor Zazdíkovice, letní slavnosti, srpen - noční dětská soutěž

JSDH – 18 členů, 8 událostí, 16.1.2017 byli u velkého požáru  Paskově 

Paskov: 63 členů, do 18 let 28, ples, stavění Máje, kácení Máje, oslavy města Paskov, oslavy 140. výročí založení SDH,
MH byli lyžovat a na čundru, spolupořádají Pionýrský tábor Bolíto pro děti s popáleninami, dokud nebyl příspěvek 1000 Kč na účast – nebyl zájem, pak plně obsazen, dětská soutěž, Pouťové posezení u hasičárny, 40 výjezdů, JSDH ve spolupráci s Oprechticemi
Obdrželi dotaci a v letošním roce mají zahájit výstavbu hasičského domu 

Stará Ves: 90 řádných členů, 5 čestných, únor – hasičský ples, duben - stavění Máje, kácení Máje, červen - oslavy založení obce + obecní slavnosti, červenec - 20. kotel (37 družstev), srpen - denní 57. roční soutěže ( kolo MSL - 55 družstev), prosinec – Mikuláš
MSL – M (18.) + Ž (3.) + nad 35 let (2.)

JSDH 22 členů, 17 událostí

Stařič: 54 členů, 42 mužů, 14 žen, 8 dětí MH, hasičský ples - výdělečný, MDŽ, na velikonoce - pochod obcí, turnaj v ruských kuželkách, červen dětské odpoledne, červenec – letní kino, stavění Máje, kácení Máje,  zájezd do hasičského muzea Čechy pod Košířem, 28.9. - výšlap na Lysou, prosinec - Mikulášská nadílka

Žabeň: 2 x sběr železného šrotu (3000 kg), 29.4. stavění Máje, 28.5. kácení Máje, 17.6. 43. ročník pohárové soutěže, 11.8. letní kino, 23.9. pomoc s Poh. soutěž Biocel, prosinec – pro obec připravili živý betlém, účastnili se soutěže v Žabokrekách (družba obce Paskov), v BL muži obsadili 15. místo, uspořádali 3 VH a 1 VVH, nový starosta SDH Tomáš Gallus,     

JSDH 14 členů,

 

6. Diskuze

Br. Kavka – nedodával materiály na web, tudíž žádné nemohly být zveřejněny
                    je nutné zasílat aktuální informace na web (br. Kneblovi)

Br. Vago – informace z OSH
17.3.     cyklické školení velitelů JPO II. a III.
19.5.     cyklické školení pro sbory, které se věnují vyprošťování
17. - 18. srpen  Pyrocar v Brně
20.5.     okresní kolo MH
18.7.     CTIF v Ostravě
přihlášky o okresní kolo MH zasílat i elektronicky
požadavek OSH aby se na okres zasílaly i výsledky z okrsků, včetně vyhodnocení

Br. Knebel
v úvodu VVH nebyla vzpomínka za zemřelé členy, v roce 2017 nás opustili br. Chvostek ze Staré Vsi a br. Mojžíšek z Žabně
nový starosta Žabně – Tomáš Gallus
malá účast na žehnání praporu v Krmelíně, byly pozvány prapory okrsku, jen Brušperk
Oprechtice – letos 75. výročí založení SDH

Br. Kuběna, starosta KSH

V roce 2020 odchází do důchodu,
V přeregistraci patří okres FM k jedním z nejlepších sborů, v celé ČR je 7700 sborů.
Každá změna na spolkovém rejstříku je zpoplatněna částkou 1000 Kč, proto bude za sbor vystupovat jako statutární zástupce starosta SDH a bude ustaven pouze jeden revizor účtu, další členové budou jen pomocní.
V letošním roce se slaví 100. výročí založení ČSR, všechny akce by měly být vedeny pod vlivem tohoto výročí.
Připravuje se akce setkání praporů – propozice na dh.cz
Letos bude udělena Medaile k výročí založení ČSR, nejdříve se bude dávat na shromáždění starostů a pak si ji mohou sbory přes OSH objednat k ocenění svých členů.
HZS FM byla vydána nová pravidla PS, ležely 3 měsíce na GŘ HZS ke schválení, je zpoždění, a pokud se to nestihne, oddálí se:
Ples SH ČMS (celorepublikový) proběhne v roce 2019 v MS kraji, zatím jsou ve výběru 2 místa pořádání – Dům kultury Ova (kapacita 800), kongresové centrum hotelu Clarion (bývalý ATOM - kapacita 1100).
Dotace z MŠMT se rozjely, z organizací jsou na tom nejlépe hasiči, např. fotbalisté zaostali teprve začínají využívat.
Dotace z KÚ MS Kraje, když začínal v roce 2002 byly nejdříve 400000 Kč, v letošním roce až 200000 Kč.      
Byla zřízena nová dotace kraje na pořádání veškerých akcí sborů, min. 10000 Kč, max. 80000 Kč, spoluúčast sboru 10 %, od 27.2. se mohou podávat žádosti.
Dotace na jednotky ze státu budou letos 300 mil. Kč, na MSK 22,8.mil. a + 11 mil ještě dává kraj, počítá se i s vybavením  jednotek JPO V.
Proběhla kontrola NKÚ na MŠMT, vybralo se 12 největších příjemců dotací z toho i SHČMS, byli tam 4 měsíce a nenašli nic.
Proběhla i kontrola Úřadu na ochranu os. údajů, bez zjištění.
Ohledně řízení dopravních automobilů HZS a JSDH (majáky) jsou n stránkách DH.cz podrobnosti.
Přeregistrace běží bez problémů, dokončuje se.
Připravuje se další celostátní pouť hasičů na Hostýně – 29.4. za účasti olomouckého biskupa Mns. Graubnera
Pyrocar 17. - 18. srpen v Brně, možnost se zaregistrovat a účastnit se, velká akce.
Měl možnost účastnit se sezení s vedením úseku ochrany obyvatelstva – vojenské oblasti bezpečnosti ČR, kteřé mají z rozpočtu vyčleněné obrovské peníze, které používají na technické vybavení, nová auta, pořádání akcí a táborů
V rámci EU se dá dostat k dotacím, kraj při jejich čerpání spolupracuje se SVK.
V KSH bylo vytvořeno nové vyznamenání – významný člen SDH, pro členy, kteří nemají splněná kritéria pro získání zasloužilého hasiče.
Do funkce byl uveden nový ředitel GŘ HZS MSK:
Informoval, že v areálu Libros v Ostravě probíhají školení pro řidiče z řad hasičů, PČR a vojáky aktivisty JSDH, je možnou se např. domluvit s obcí na zajištění akce:
HVP má širokou nabídku pojištění nejen pro občany, ale i pro jednotky SDH a samotné sbory. Hospodaření je kladné, v roce 2016 zisk 17 mil., ve 2017 se očekává 12 -14 mil. Kč.                  

br. Kavka – celní úřad pro hlášení prodeje alkoholu na stránkách i webové rozhraní, které je možné vyplnit i elektronicky, ale stejně je nutné je 5 pracovních dnů dodat i v písemné formě, nestačí ani v nascanované v elektronicky, i když zatím se nestalo, že by to nestačilo.

 

8. Usnesení

Schváleno.


9. Závěr

Starosta okrsku poděkoval za účast a Krmelínu za pohoštění.

 

Počasí: mrazivo - 2 oC (bez sněhových přeháněk J) 

 

Zapsal: ing. Mojmír Knebl