Jdi na obsah Jdi na menu
 


Brušperk 16.6.2016

Zápis ze schůze Brušperského okrsku

konané dne 16.6.2016 v hasičské zbrojnici v Brušperku od 18 hodin

 

Program:

1) Zahájení

2) Vyhodnocení okrskové soutěže v Košatce

3) Společný výcvik JPO okrsku

4) Akce „Jsme v bezpečí“ konaná 18.6.2016 v Kozlovicích

5) Informace z OSH, KSH

6) Diskuse

7) Závěr

 

ad 1) Schůzi zahájil starosta okrsku Richard Kavka a seznámil všechny         přítomné s programem. Program byl schválen.


ad 2) Okrskovou soutěž v Košatce zhodnotili  Vlastimil Knebel a  Jan Gábor – soutěž byla zdařilá, počasí přálo, účast soutěžících  mužstev z okrsku byla solidní. SDH v Košatce bylo vysloveno poděkování za přípravu a organizaci okrskové soutěže a společného posezení pro sbory Brušperského okrsku.
 

ad 3) Společný výcvik JPO Brušperského okrsku – Richard Kavka kladně zhodnotil teoretické školení  na radioprovoz v Oprechticích. Přednášel J. Mikoláš z výcvikového střediska MV ve F-M. Byla podána informace, že následovat by měla praktická část tohoto školení po prázdninách s vysílačkami. Termín bude upřesněn.

Námětové cvičení okrsku bude probíhat v Krmelíně po 15.-tém září 2016. Termín bude upřesněn.

Z návrhů společného výcviku JPO okrsku: odvětrání budovy, práce na vodě, obsluha navijáku, práce ve výškách, jištění na střechách, kdy akce by spočívala v tom, předvést a říct si, jak by to mělo vypadat správně, byl přijat návrh Ondřeje Kuchaře na lezecký výcvik a výcvik ve výškách. Richard Kavka vypracuje a podá žádost k provedení tohoto výcviku. Výcvik proběhne v měsících září-listopad. Termín a další organizační záležitosti budou podány na příští okrskové schůzi. Pro úplnost ještě: zazněl i návrh na jízdy vozy na polygynu v Kopřivnici, ale v minulosti zde byly nehody vozů, a nyní je možné akci uspořádat pouze s vozy polygonu, ale zajistit to není příliš reálné. 


ad 4)  Richard Kavka podal informaci k akci „Jsme v bezpečí“, která proběhne v sobotu 18.6.2016 v areálu hasičské zbrojnice v Kozlovicích od 14 do 18 hodin. Akci spolupořádá SMOPO. Sbory okrsku (ze SMOPO) byly vyzvány ke spolupráci a prezentaci výjezdové techniky na této akci.  


ad 5)  Informace z OSH  - od poslední schůze okrsku žádné novinky, další schůze OSH a týden po termínu okrskové schůze.

Byly podány informace k dotacím, které vypsalo OSH a MŠMT  (Petr Edelsberger) a dotace MV na techniku i pro JPO 5 (Richard Kavka). Všechny žádosti na dotace z OSH byly schváleny

Informace z KSH – nebyly podány, Ing. Leo Kuběna byl omluven.


ad 6) Diskuse –  Mojmír Knebl, pozvánka na letní slavnost v srpnu u příležitosti oslav 120. výročí založení SDH Krmelín.

Postesknutí na účast sborů v rámci soutěže okrsku, kdy Košatka akci pěkně připravila a závěru se akce účastnily jen Krmelín a Brušperk 

Fryčovice pozvaly na branný závod a dopoledne pro dospělé            .

Diskutovaly se další dotace z MŠMT, kdy musí být spojeny 4 akce, včetně zapojení nečlenů např. použití džberovek, aby si i diváci mohli zkusit úkoly. Mluvilo se o získání prostředků v rámci MSL mládeže


ad 7) Závěr – Richard Kavka poděkoval za zajištění okrskové schůze SDH Brušperk a popřál všem zúčastněným příjemné prožití letních měsíců a dovolené.  Další schůze okrsku proběhne na přelomu září-říjen. Termín a místo budou včas upřesněny. 
 

Počasí: Polojasno, dusno, teplota 26 °C

Zapsala: Xenie Valušáková