Jdi na obsah Jdi na menu
 


Brušperk - 23.2.2013

9. 3. 2013

VVH OKRSKU za rok 2012 (23.2.2013-Brušperk)


Program:

  1. Zahájení a přivítání hostů
  2. Volba návrhové komise
  3. Zprávy – o činnosti okrsku

                         - zpráva velitele okrsku

                         - pokladní zpráva

                         - zpráva mládeže

                         - revizní zpráva

  1. Plán práce na rok 2013
  2. Zprávy jednotlivých SDH o činnosti
  3. Předání ocenění
  4. Diskuse
  5. Usnesení
  6. Závěr

Proběhlo hlasování o programu schůze. Schválen.

 

1. Schůzi zahájil starosta okrsku br. Vojkovský. Přivítal hosty: starosta MSK – L. Kuběna, OSH-FM - F. Špok, zasloužilé hasiče – Kolesar (Žabeň), Knebel (Krmelín), Janošek (Stará Vesn./O.), Gřes (Fryčovice).

Účast – viz. prezenční listina.

Omluveni –V. Tyleček, D. Vágo, J. Gábor, D. Školík, X. Valušáková a zasloužilí hasiči Novákovi (Krmelín)

Představeni noví funkcionáři. Starosta SDH Žabeň: Petr Mynář (tel. 776 235 711) s v nepřítomnosti starostka SDH Brušperk Xenie Valušáková (tel. 724 782 106).

Uctili jsme památku zesnulých bratrů a sester.

 

2. Zvolena návrhová komise: br. Knebel, br. Kavka, br. Mynář

 

3. Byly předneseny zpráy.

- br. Vojkovský seznámil z činnost okrsku za rok 2012. Veškeré info. je na okrskový stránkách www.bruspersky-okrsek.estranky.cz.  Plánované schůze na rok 2013: duben/Oprechtice,

červen/Stará Ves n./O., říjen/Paskov a VVH/Staříč (únor 2014).

- zpráva velitele bude přednesena na nejbližší schůzi okrsku.

- br. Vojkovský přednesl pokladní zprávu. Stav v pokladně k dnešnímu dni je 18 048 kč.

- br. Edelsberger přednesl zprávu o M.H. v okrsku. Činnost z mládeži na výborné úrovni.

- br. Fridríšek přednesl revizní zprávu o stavu pokladny. V pořádku.

 

4. Plán práce na rok 2013

- uspořádat Fryčovický braňák, hasičské čvachtání: Fryčovice

- uspořádat turnaj v minikopané: SDH Stará Ves nad Ondřejnicí, Krmelín(16.3.13-8 hod)

- uspořádat turnaj v nohejbale: SDH Staříč (18.5.13)

- uspořádat okrskovou soutěž v Oprechticích a to ve středu 8.5.2013 v 9 hod. (státní svátek)

- uspořádat soutěž starých gard: Oprechtice

- uspořádat odborky:

- uspořádat námětové cvičení: Oprechtice

- zabezpečit akceschopnost jednotek. Zodpovídají velitelé jednotek

 

5. Členové seznámili v krátkosti schůzi s prací jednotlivých sborů.

- Brušperk (br. Volný) sbor má 84 členů, 23 členů je ve výjezdové jednotce, byla u 23 případů/2 požáry, likvidace stromů na cestách, čerpání vody ze sklepů. V lednu pořádali ples, přes léto jezdí muži na soutěže. V září se pořádala soutěž-memoriál Z. Vyplela, v prosinci pravidelná Mikulášská nadílka.

- Fryčovice (br. Kavka) pořádali pravidelné 2 plesy, v dubnu stavění Máje a v květnu kácení. Pořádali memoriál L. Kvita, zůčastnilo se 29 družstev. Sbor má 47 členů.

- Paskov (br. Vašíček) sbor má 62 členů, polovička je mládež do 20 let. Sbor měl 30 výjezdů, pořádali karneval.

- Košatka (ses. Chvostová) seznámení s činnosti sboru.

- Stará Ves n./O. (br. Galásek) sbor má 115 členů. Výjezdová jednotka má 21 členů. Pořádali tradiční ples, stavění a kácení Máje. Posvěcení kapličky sv. Floriána.

- Staříč (br. Urbiš) sbor má 68 členů, 18 členů výjezdová jednotka, 22.4.12 pořádali ples, stavění a kácení Máje, v květnu nohejbalový turnaj, v černu měli v hasičárně bleskovou povodeň, v prosinci tradiční Mikulášskou nadílku.

- Žabeň (br. Mynář) v Žabni je nový starosta, pořádali stavění a kácení Máje, letní slavnost-Babí léto, 2 x sběr šrotu, vánoční slavnost a ukončení sezóny. Výjezdový jednotka má 18 členů, zasahovala u 1 požáru, čerpání vody ve škole. Br. Mynář poděkoval br. Fridriškovi za odvedenou práci pro sbor.

- Krmelín (br. Knebl) pořádali karneval na ledě, v dubnu se zapojili do sběru el. spotřebičů, V létě se pořádala soutěř M.H. a dospělých. V jarních měsících proběhlo stavění a kácení Máje. V červnu byl pro děti uspořádán tábor-měl velký úspěch. Sbor má 112 členů, 22 členů je ve výjezdové jednotce, byli u 2 požárů.

 

6. Bylo předáno ocenění bývalému starostovi SDH Žabeň br. Fridriškovi. Za spolupráci v okrsku.

 

7. Diskuze byla krušná a dlouhá. V diskuzi vystoupili br. Kuběna, br. Špok, br. Gřes, br. V. Knebel,               ses. Dvorská, br. Urbiš, br. M. Knebl. V diskuzi se jednalo o zrušení O pohár starosty OSH. Ses. Dvorská měla připomínky k odevzdávání hlášení o činnosti a členské příspěvky. Br. Kuběna seznámil o činnosti Hasišské pojišťovny.

 

8. Bylo schváleno Usnesení

 

9. Poděkování SDH Brušperk za prostory a pohoštění.


Počasí: celý den -1 až 1°C, vydatně sněžilo, zataženo.

 

zapsala: Volná

přepsal: Vojkovský

 

USNESENÍ z VVH okrsku č. 2 Brušperského z 23.2.2013


VVH okrsku bere na vědomí

-        zprávu o činnosti a hospodaření okrsku

-        zprávy jednotlivých SDH v okrsku

-        zprávu referenta mládeže

 

VVH okrsku ukládá

-        řídit se plánem práce pro rok 2013

-        velitelům jednotek SDH zabezpečit akceschopnost jednotek

 

Usnesení schváleno na VVH okrsku 23.2.2013 v Brušperku